Discriminatie bij sollicitaties is helaas een probleem in Nederland. Ondanks verschillende wetten en maatregelen om gelijke kansen te bevorderen, ervaren nog steeds veel mensen discriminatie op basis van hun leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, handicap of andere persoonlijke kenmerken tijdens het sollicitatieproces. Als manager is het van groot belang om bewust te zijn van dit probleem en actie te ondernemen om discriminatie te bestrijden. Dit artikel zal enkele tips en suggesties bieden over wat managers kunnen doen om een inclusieve en eerlijke sollicitatieprocedure te waarborgen.

Bewustzijn van discriminatie:

Het eerste en belangrijkste wat managers kunnen doen, is zich bewust worden van het probleem van discriminatie bij sollicitaties. Zorg voor training en educatie over diversiteit, inclusie en gelijke kansen voor alle medewerkers, vooral degenen die betrokken zijn bij het sollicitatieproces.

Objectieve criteria en procedures:

Zorg ervoor dat de gebruikte selectiecriteria en procedures objectief zijn en geen ruimte bieden voor vooroordelen. Implementeer gestandaardiseerde vragenlijsten en competentiegerichte interviews om subjectiviteit te verminderen en ervoor te zorgen dat de focus ligt op de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.

Anoniem solliciteren:

Overweeg de mogelijkheid van anoniem solliciteren, waarbij persoonlijke gegevens die kunnen leiden tot discriminatie (zoals naam, geslacht, etniciteit) in eerste instantie worden afgeschermd. Op deze manier worden kandidaten beoordeeld op basis van hun kwalificaties in plaats van persoonlijke kenmerken.

Diversiteit in het wervingsteam:

Streef naar diversiteit binnen het wervingsteam. Het hebben van mensen met verschillende achtergronden en perspectieven kan helpen om vooroordelen te verminderen en een meer inclusieve beoordeling van kandidaten te waarborgen.

Feedback en communicatie:

Wees transparant en communiceer met sollicitanten. Bied eerlijke feedback aan iedereen die heeft gesolliciteerd, ongeacht de uitkomst. Dit helpt kandidaten te begrijpen waarom ze niet zijn geselecteerd en biedt hen de mogelijkheid om te groeien en zich te verbeteren voor toekomstige kansen.

Monitoring en evaluatie:

Monitor sollicitatiegegevens en evalueer regelmatig de effectiviteit van de wervings- en selectieprocedures. Identificeer eventuele patronen van discriminatie en neem corrigerende maatregelen om een gelijke behandeling te waarborgen.

Externe ondersteuning zoeken:

Zoek indien nodig externe ondersteuning, zoals advies of training van experts op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij kunnen helpen bij het identificeren van eventuele blinde vlekken en het creëren van een inclusieve cultuur op de werkvloer.

Conclusie:

Discriminatie bij sollicitaties is een ernstig probleem dat aangepakt moet worden. Als manager heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je sollicitatieprocedures eerlijk, objectief en inclusief zijn. Door bewustzijn te creëren en actie te ondernemen, kun je bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van een gelijke en rechtvaardige werkplek.

Bron: Rijksoverheid – Discriminatie op de arbeidsmarkt